Sprzątanie jeziora Czarnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce: Jezioro Czarne (max gł. 5 m)

Organizatorzy:
Włocławski Klub Nurkowy Jacques
Włocławskie Centrum Nurkowe Mr Jacques

Współorganizatorzy:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Włocławku
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko”


Cel:
Oczyszczenie dna jeziora Czarnego
Propagowanie ochrony środowiska
Integracja lokalnych środowisk nurkowych
Popularyzacja płetwonurkowania jako formy aktywnego spędzania czasu

Uczestnictwo:
W akcji mogą brać udział osoby posiadające uprawnienia płetwonurkowe
(minimum stopień podstawowy OWD,P1) z różnych organizacji i federacji
światowych. Osoby nurkujące muszą posiadać aktualne badania lekarskie
uprawniające do płetwonurkowania na rok kalendarzowy 2013. Każda osoba
nurkująca przed wejściem do wody podpisuje oświadczenie o przyjęciu ryzyka
związanego z nurkowaniem oraz musi nurkować w parze z drugim nurkiem
o tym samym stopniu wyszkolenia lub wyższym.

Warunki udziału w konkursie:
Każda osoba nurkująca zbiera z dna jeziora wszystkie nieczystości oraz odpady,
które nie są naturalnym tworem w środowisku wodnym. Wsród uczestników akcji
odbędzie się losowanie nagród niespodzianek.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w akcji oraz wszelkie pytania
przyjmujemy drogą e-mail lub telefonicznie.


ZAPRASZAMY !

 
  • Włocławskie Centrum Nurkowe Jacques 

    ul. Wysoka 12, 87-800 Włocławek

    Tel. +48 692 316 131 

    Tel. +48 664 377 300 

    wloclawskiecentrumnurkowe@wp.pl

Script logo
Napisz do nas