Kursy Nurkowania PADI

 

 

 

 

 

OPEN WATER DIVER - ADVANCED OPEN WATER DIVER - RESCUE DIVER - DIVE MASTER - ASSISTANT INSTRUCTOR 
PADI (Profesjonalne Stowarzyszenie Instruktorów Nurkowania) zostało założone w 1967 roku przez Johna Crowina i Ralpha Ericsona. PADI jako pierwsze wprowadziło łatwy, bezpieczny, modułowy system szkolenia umożliwiając nurkowanie niespotykanie szerokiej rzeszy ludzi. Dzięki bezpieczeństwu, wysokim standardom szkoleniowym i ciągłemu propagowaniu nurkowania PADI jest obecnie największą i najbardziej popularną na świecie organizacją szkolącą płetwonurków, posiadającą lokalne biura i komercyjne centra nurkowe w ponad 90 krajach. Ponad 70 % certyfikatów nurkowych nadawanych na świecie to certyfikaty PADI.

Dzięki nieustannej kontroli jakości oferowanych usług i stosowanych procedur Instruktorzy PADI są wysokiej klasy profesjonalistami, posiadającymi kwalifikacje do prowadzenia kursów nurkowania wg najlepszych standardów szkoleniowych. Wszyscy instruktorzy PADI na świecie używają tych samych materiałów szkoleniowych i technik szkolenia, gwarantują w ten sposób, że bez względu na miejsce szkolenia kursant zdobędzie tę samą wiedzę i umiejętności. 

Główna siedziba znajduje się w USA w Kalifornii jednak ze względu na to, że PADI obecne jest na całym świecie istnieje szereg biur regionalnych zajmujących się poszczególnymi rynkami nurkowymi. Polska, wraz z większością krajów Europy środkowo - wschodniej należy do PADI International, które poza tym obejmuje swoim zasięgiem Wielką Brytanię, Rosję i Afrykę. Poza szkoleniami nurków PADI przykłada dużą wagę do ochrony środowiska naturalnego prowadząc kampanię Project Aware , turystyką nurkową - PADI Travel Network, integracją środowiska nurkowego - PADI Diving Society i rozwojem wiedzy i techniki nurkowej - DSAT corp.

W Polsce popularność PADI z roku na rok wzrasta a uczestnicy kursów chwalą sobie spójną formę prowadzenia zajęć i świetnie przygotowane pomoce szkoleniowe.

SYSTEM SZKOLENIA PADI


OPEN WATER DIVER
Nauczenie się nurkowania nie jest trudne, ale jak każda warta wysiłku aktywność, wymaga czasu i zaangażowania. Uczestnicząc w kursie podstawowym Open Water Diver PADI, będziesz brał udział w zajęciach teoretycznych, praktycznych na basenie oraz w nurkowaniach szkoleniowych na wodach otwartych.

Przebieg kursu:
Kurs podstawowy Open Water Diver PADI jest szkoleniem elastycznym i opartym na osiągnięciach. Oznacza to, że instruktor może zaproponować taki harmonogram szkolenia, który będzie odpowiedni do twojego wolnego czasu oraz od tempa przyswajania wiedzy i umiejętności. Możliwe jest ukończenie zajęć praktycznych na basenie oraz nurkowań szkoleniowych w ciągu kilku dni - trzech, czterech - pod warunkiem, że wcześniej zapoznasz się z podręcznikiem i filmem szkoleniowym. Niemniej jednak, niektóre osoby preferują bardziej spokojny tryb uczenia się. Skontaktuj się z Nami w celu zapoznania się z indywidualnym harmonogramem szkolenia.

1.Teoria nurkowania - ta część szkolenia ma na celu zapoznanie Cię z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi nurkowania. Nauczysz się m.in. tego, jaki wpływ na ciało nurka ma ciśnienie otaczającej go wody, jak wybrać sprzęt oraz co brać pod uwagę podczas planowania nurkowań.
Część teorii nurkowania opanowujesz samodzielnie, czytając każdy z pięciu rozdziałów w podręczniku na kurs PADI Open Water Diver Manual oraz oglądając film szkoleniowy Open Water Diver Video, (podczas którego będziesz mógł obejrzeć umiejętności nauczanych na kursie). Jeżeli do nauki lubisz wykorzystywać komputer, możesz zaopatrzyć się w podręcznik i film szkoleniowy w formie CD-ROM. Po przeczytaniu podręcznika omawiasz z instruktorem sprawdziany wiedzy, piszesz krótkie quizy, dzięki czemu instruktor może ocenić Twoje postępy w nauce. Pod koniec kursu napiszesz egzamin, który sprawdza opanowanie całego wymaganego materiału teoretycznego.
2. Zajęcia basenowe - są to zajęcia, które nareszcie dotykają sedna sprawy - faktycznego nurkowania. Podstawowych umiejętności nurkowych nauczysz się podczas zajęć praktycznych na basenie (lub w warunkach do nich zbliżonych). Nauczysz się wszystkiego, poczynając od montowania sprzętu nurkowego po efektywne oczyszczanie maski z wody bez konieczności wynurzania się na powierzchnię. Będziesz także ćwiczyć sytuacje awaryjne - takie jak dzielenie się powietrzem na wypadek, gdy partnerowi go zabraknie. Oczywiście będzie przy tym masa dobrej zabawy, z nowopoznanymi znajomymi.
Praktycznych sesji na basenie jest pięć, z których każda opiera się na opanowaniu poprzedniej. Podczas tych pięciu sesji podczas kursu opanujesz umiejętności, które konieczne są do bezpiecznego wykonania nurkowań na wodach otwartych (np. w jeziorze czy w morzu) .
3. Nurkowania zaliczeniowe na wodach otwartych - po zakończeniu zajęć praktycznych na basenie, wraz z nowymi nurkowymi przyjaciółmi oraz Twoim instruktorem PADI, będziesz kontynuował naukę podczas tzw. nurkowań na wodach otwartych. Jest to ten moment, kiedy zaczniesz wykorzystywać w praktyce to, czego nauczyłeś się dotychczas - dzięki temu będziesz mógł doświadczyć podwodnej przygody - oczywiście na poziomie podstawowym. Nurkowania szkoleniowe możesz odbyć w swojej okolicy lub w bardziej egzotycznym miejscu podczas wakacji.

Wymagania wstępne:
Podstawowe umiejętności pływackie, opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia, duża dawka entuzjazmu.

Cena:
Grupy zorganizowane *: 1200 zł + opłata za materiały szkoleniowe i certyfikat
Kurs standardowy *: 1400 zł + opłata za materiały szkoleniowe i certyfikat
Kurs indywidualny: 1800 zł + opłata za materiały szkoleniowe i certyfikat

Zdobyte uprawnienia:
Otrzymujesz certyfikat PADI Open Water Diver uprawniający do wykonywania nurkowan do 18 m, we wszystkich bazach i centrach nurkowych na całym świecie. Możesz zdobywać kolejne umiejętności na kursie PADI Advanced Open Water Diver oraz kursach specjalizacyjnych PADI.

ADVANCED OPEN WATER DIVER
AOWD - Advanced Open Water Diver to bardziej zaawansowany kurs. Zdobędziesz nowe doświadczenia i rozwiniesz swoje podwodne zainteresowania, każde nurkowanie będzie nową przygodą. Kurs pozwala zdobyć umiejętności z różnych dziedzin nurkowych. Pogłębienie dwóch z nich (nurkowanie nawigacyjne i głębokie) jest obowiązkowe. Pozostałe trzy możesz wybrać spośród kilkunastu możliwości. W ten sposób już na wczesnym etapie podwodnej edukacji rozwijasz się w kierunku zgodnym z Twoimi zainteresowaniami. Masz do wyboru następujące możliwości: nurkowanie nitroksowe, nocne, w suchym skafandrze, wielopoziomowe, wrakowe, wysokościowe, z łodzi, w prądzie , poszukiwanie i wydobywanie, podwodny przyrodnik, fotografia lub filmowanie, doskonała pływalność, identyfikacja ryb "Project Aware" oraz nurkowanie ze skuterem.

Wymagania wstępne:
Certyfikat PADI OWD lub równoważny innej organizacji, opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia.

Wymiar czasowy:
teoria - 5 modułów, wody otwarte - 5 nurkowań

Cena:
Grupy zorganizowane*: 700 zł + opłata za materiały szkoleniowe i certyfikat
Kurs standardowy*: 900 zł + opłata za materiały szkoleniowe icertyfikat
Kurs indywidualny: 1200 zł + opłata za materiały szkoleniowe i certyfikat PADI

Zdobyte uprawnienia:
Otrzymujesz certyfikat PADI Advanced Open Water Diver uprawniający do wykonywania nurkowań do 30 m, Możesz zdobywać kolejne umiejętności na kursie PADI Rescue Diver oraz kursach specjalizacyjnych PADI.

RESCUE DIVER
Rescue Diver - Nurek Ratownik. Zwróć uwagę na innych nurków. Nauczysz się jak zapobiegać sytuacjom awaryjnym, a jeżeli to konieczne, jak w ich przypadku postępować. Temat jest poważny ale na kursie będziesz się dobrze bawić. Zdobycie stopnia Rescue Diver znacznie podnosi Twoje kwalifikacje nurkowe, czyni z Ciebie jeszcze bardziej odpowiedzialnego nurka. Na kursie rozwijana jest Twoja wrażliwość na odczucia podwodnego partnera. Dowiadujesz się jak asystować i pomagać mu w trudniejszych sytuacjach. W trakcie zajęć teoretycznych natomiast pogłębiasz jeszcze bardziej swoją wiedzę na temat procesów fizjologicznych zachodzących w trakcie nurkowania. To zaawansowane szkolenie znacznie podnosi też Twoje zaufanie do własnych umiejętności (self-confidence). Dzięki temu stajesz się przewodnikiem i autorytetem dla innych.

Wymagania wstępne:
12 lat, certyfikat PADI AOWD lub równoważny innej organizacji. Przed rozpoczęciem kursu musisz posiadać ukończony kursu pierwszej pomocy przedmedycznej (EFR ), opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia.

Wymiar czasowy:
teoria - 5 modułów, 10 ćwiczeń, 4 scenariusze na wodach otwartych

Cena:
Grupy zorganizowane*: 800 zł + opłata za materiały szkoleniowe i certyfikat
Kurs standardowy*: 1000 zł + opłata za materiały szkoleniowe i certyfikat
Kurs indywidualny: 1600 zł + opłata za materiały szkoleniowe i certyfikat

Zdobyte uprawnienia:
Otrzymujesz certyfikat PADI Rescue Diver. Możesz zdobywać kolejne umiejętności na kursie PADI Divemaster oraz zdobyć certyfikat PADI Master Scuba Diver.

DIVE MASTER
Zwróć uwagę na innych nurków. Nauczysz się opiekować grupami certyfikowanych nurków oraz asystować instruktorowi podczas prowadzenia kursów. Staniesz się profesjonalistą i liderem! Dive Master to pierwszy zawodowy stopień w Twojej podwodnej karierze. Pozwoli Ci on na podjęcie płatnej pracy w szkołach, centrach i bazach nurkowych. Dive Masterzy są bardzo cenieni przede wszystkim w egzotycznych miejscach, gdzie jest duży ruch turystyczny. Jako Dive Master będziesz asystował instruktorowi w trakcie prowadzenia zajęć, dbał o bezpieczeństwo kursantów, demonstrował szereg ćwiczeń. Możesz być też przewodnikiem i dlatego będziesz mógł prowadzić podwodne wycieczki. Charakter tej pracy powoduje, że jako Dive Master musisz mieć perfekcyjnie opanowane techniki nurkowe. Na Twoich barkach będzie spoczywała duża odpowiedzialność. Dlatego będziesz autorytetem dla szkolących się nurków. Przy okazji wykonywania swojej pracy zdobędziesz doświadczenie, dzięki któremu łatwiej będzie Ci zdobyć instruktorskie szlify.

Wymagania wstępne:
18 lat, certyfikat PADI Rescue Diver lub równoważny innej organizacji, ukończony kurs pierwszej pomocy medycznej (EFR ), 60 zalogowanych nurkowań, opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia.

Wymiar czasowy:
sesje teoretyczne, umiejętności pływackie i nurkowe, praktyczne zastosowania

Cena:
Grupy zorganizowane : 1900zł + opłata za materiały szkoleniowe, aplikacja
Kurs standardowy: 2300zł + opłata za materiały szkoleniowe, aplikacja
Kurs indywidualny: 2900 zł + opłata za materiały szkoleniowe,aplikacja

Zdobyte uprawnienia:
Otrzymujesz certyfikat PADI Divemaster. Możesz przystąpić do kursu PADI Assistent Instructor lub do kursu Open Water Scuba Instruktor. Możesz pracować w centrum nurkowym nadzorując grupy nurków i asystując podczas kursów PADI. Masz pierwszy zawodowy stopień nurkowy.

ASSISTANT INSTRUCTOR
Asystent Instruktora - osoba, która chce konsekwentnie budować swoją podwodną karierę zawodową, może kształcić się dalej. Stopień Asystenta Instruktora to kolejny etap na drodze do pełnego zawodowstwa. Osoba z tym uprawnieniem, może w szerszym zakresie uczestniczyć w szkoleniu kursantów. Co za tym idzie jej pozycja w bazie czy centrum nurkowaym jest wyższa. Z tym uprawnieniem znacznie łatwiej też jest przejść przez kurs instruktorski oraz kończący go egzamin.

Cena:
Grupy zorganizowane : 1500zł + opłata za materiały szkoleniowe, aplikacja
Kurs standardowy: 1800 zł + opłata za materiały szkoleniowe, aplikacja
Kurs indywidualny: 2100 zł + opłata za materiały szkoleniowe, aplikacja

Zdobyte uprawnienia:
Otrzymujesz certyfikat PADI Assistant Instructor. Możesz przystąpić do kursu PADI Open Water Scuba Instruktor. Możesz pracować w centrum nurkowym nadzorując grupy nurków i asystując podczas kursów PADI.


UWAGA:
* grupy zorganizowane min. 10 uczestników
* kurs standardowy do 10 uczestników

Uczestnicy programów i kursów nurkowania BUBBLEMAKER, SCUBA DIVER oraz OPEN WATER DIVER zobowiązani są posiadać własny sprzęt ABC, pozostały sprzęt nurkowy na czas trwania kursów jest im zapewniany. Uczestnicy kursów nurkowania na wyższe stopnie nurkowe powinni posiadać własny sprzęt nurkowy, butla i czynnik oddechowy jest im zapewniony w ramach opłaty za kurs. Możliwe jest wypożyczenie sprzętu (koszt według cennika).

  • Włocławskie Centrum Nurkowe Jacques 

    ul. Wysoka 12, 87-800 Włocławek

    Tel. +48 692 316 131 

    Tel. +48 664 377 300 

    wloclawskiecentrumnurkowe@wp.pl

Script logo
Napisz do nas