DISCOVER LOCAL DIVING - nurkowanie lokolne

Discover Local Diving jest nadzorowaną wycieczką która ma pomóc nurkom w zorientowaniu się w nieznanych warunkach. Może również wprowadzać nurków w warunki wody otwartej po dłuższej przerwie w nurkowaniu. Nurkowie mogą odkrywać nowe aspekty nurkowania w pobliżu miejsca zamieszkania lub poznawać lokalne warunki podczas podróży. Wycieczka prowadzona przez członka PADI pozwala uczestnikom programu na komfortową eksplorację różnych środowisk podwodnych, poznanie interesujących miejsc i uniknięcie lokalnych niebezpieczeństw. Dla nurków, którzy mieli dłuższą przerwę w nurkowaniu program Scuba Review połączony z Discover Local Diving jest dokładnie tym czego potrzebujesz, aby wrócić do nurkowania.

Wymagania wstępne:
Aby uczestniczyć w programie Discover Local Diving, kandydat musi:
1. Posiadać certyfikację na poziomie PADI (Junior) Scuba Diver, PADI (Junior) Open Water Diver lub inna kwalifikującą certyfikację z innej organizacji. (Oznacza to udokumentowaną certyfikację na poziomie podstawowym z minimum czteroma nurkowaniami na wodach otwartych).
2. Mieć co najmniej 10 lat. Przed rozpoczęciem udziału w programie Discover Local Diving przez dziecko w wieku 10 lub 11 lat, musi ono, jak i jego rodzic lub prawny opiekun, obejrzeç film lub flipchart Nurkowanie Dzieci: Odpowiedzialność i Ryzyko. Rodzic i dziecko muszą też przeczytać i podpisać Nurkowanie Dzieci: Odpowiedzialność i Ryzyko - Deklaracja Zrozumienia. (Nurkowanie Dzieci: Odpowiedzialność i Ryzyko - flipchart oraz Nurkowanie Dzieci: Odpowiedzialność i Ryzyko - Deklaracja Zrozumienia znajdują się w załączniku części Ogólne Standardy i Procedury.)
3. Przeczytać i podpisać Deklarację o Zwolnieniu z Odpowiedzialności Prawnej i Przejęciu Ryzyka Podczas Programów dla Certyfikowanych Nurków Biorących Udział w Programach Nurkowych oraz Oświadczenie Medyczne. (Certyfikowani nurkowie, którzy uczestniczą w tym programie jako kontynuacji Scuba Review nie muszą wypełniać kolejnego zwolnienia z odpowiedzialności)

Cena:
Program prowadzony w grupach zorganizowanych: 80 zł
Program prowadzony indywidualnie: 120 zł

  • Włocławskie Centrum Nurkowe Jacques 

    ul. Wysoka 12, 87-800 Włocławek

    Tel. +48 692 316 131 

    Tel. +48 664 377 300 

    wloclawskiecentrumnurkowe@wp.pl

Script logo
Napisz do nas