PADI Night Diver Kurs nurkowania nocnego

Dlaczego warto?
Kurs PADI Night Diver jest wstępem do nurkowania nocnego i ma za zadanie pomóc uczestnikom rozwinąć umiejętności, wiedzę i techniki, które pozwalają na bezpieczne planowanie, organizowanie oraz uczestniczenie w nurkowaniach nocnych we wszystkich warunkach wodnych. Nurkowania nocne odkrywają przed nurkami nowy, do tej pory nieznany świat. Zwierzęta, które spotykamy nocą pod wodą zachwycają swoją osobliwością, zachowaniami oraz barwami. Przez wielu nurkowania nocne uznawane są za najlepsze, najciekawsz i najbardziej ekscytujące we wszystkich strefach geograficznych.
Czego się nauczysz podczas kursu nurkowania PADI Night Diver?
podczas kursu nurkowanie nocnego zdobędziesz wiedzę z zakresu bezpiecznej techniki nurkowania w nocy ze szczególnym naciskiem na umiejętności jak uniknąć najczęściej występujących zagrożeń,
zdobędziesz wiedzę w jaki sposób zaplanować, zorganizować i wykonać bezpiecznie nurkowanie w nocy w różnych warunkach wodnych,
dowiesz się o dodatkowym sprzęcie wykorzystywanym podczas wykonywania nurkowań nocnych,
poznasz techniki awaryjne na wypadek rozdzielenie nurków.
Co jest Ci potrzebne?
podstawowy stopień nurkowy PADI Open Water Diver (PADI OWD) lub PADI junior OWD lub zaawansowany stopień nurkowy dowolnej innej organizacji,
latarka nurkowa, którą możesz wypożyczyć w Centrum Nurkowym,
materiały szkoleniowe - otrzymasz w Centrum Nurkowym,
logbook (książka nurka/rejestr nurkowań) w celu zarejestrowania nurkowań, które poświadczy Instruktor nurkowania,
dwie fotografie.
Jak długo trwa taki kurs?
minimum 3 nurkowania.
Co będziesz robić?
Podczas programu kursu nurkowania w nocy wymagane jest obok teorii, wykonanie trzech nurkowań wykonanych w nocy z obecności Instruktora nurkowania PADI.
Dlaczego warto?
Nauczysz się prawidłowego i bezpiecznego planowania, organizacji oraz wykonania nurkowań w nocy.
Nurkowanie nocne otwiera nowe możliwości w nurkowaniu rekreacyjnym oraz jest początkiem przygody z nurkowaniem zaawansowanym,
Kurs nurkowania nocnego PADI Night Diver jest zaliczany do grupy specjalizacji potrzebnych do stopnia PADI Master Scuba Diver (PADI MSD).
Co potrzebujesz, aby spróbować?
Minimalny wiek: 12 lat.
Certyfikat PADI Open Water Diver (PADI OWD) lub PADI Advanced Water Diver (PADI AOWD).

 • PADI Deep Diver Kurs nurkowania głębokiego

  Techniki nurkowania głębokiego do 40 m, nabędziesz doświadczenia w zakresie umiejętność planowania oraz organizacji nurkowań głębokich, zapoznasz się z problemami oraz ryzykiem nurkowań poniżej 30 m głębokości.

 • PADI Wreck Diver Kurs nurkowania wrakowego

  Podczas kursu nabędziesz wiedzę z zakresu bezpiecznej techniki nurkowania na wrakach ze szczególnym naciskiem na umiejętności jak uniknąć najczęściej występujących zagrożeń.

 • PADI Ice Diver Kurs nurkowania podlodwego

  Zapoznasz się z technikami, potencjalnymi problemami i ryzykiem jakie można spotkać podczas nurkowań podlodowych. Poznasz specjalistyczny sprzęt, uprzęże, liny asekuracyjne, śruby lodowe oraz sposoby prawidłowego ich użycia.

 • PADI Dry Suit Diver Kurs nurkowania w suchym skafandrze

  Podczas kursu nabędziesz wiedzę z zakresu bezpiecznej techniki nurkowania w suchym skafandrze ze szczególnym naciskiem na ćwiczenie umiejętności doskonalenia pływalności w nowym sprzęcie.

 • PADI Peak Performance Buoyancy Kurs doskonałej pływalności

  Umiejętność idealnego wyważenie w pełnym sprzęcie nurkowym. Nauczysz się kontrolowania swojej pływalności podczas nurkowania. Nauczysz się prawidłowej pracy płetwami oraz poznasz nowe techniki płyywania w płetwach.

 • PADI Underwater Navigation Kurs nawigacji podwodnej

  Podczas kursu nawigacji podwodnej nauczysz się wykorzystywać kompas podczas nurkowania, zdobędziesz wiedzę o metodach nawigacji podwodnej w naturalnych warunkach nurkowych.

 • PADI Night Diver Kurs nurkowania nocnego

  Podczas kursu nurkowanie nocnego zdobędziesz wiedzę z zakresu bezpiecznej techniki nurkowania w nocy ze szczególnym naciskiem na umiejętności jak uniknąć najczęściej występujących zagrożeń.

 • PADI Enriched Air Diver Kurs nurkowania nitroxowego

  Umiejętność bezpiecznego nurkowania na mieszance oddechowej Nitrox EAN32 i EAN36. Będziesz przygotowany do rozpoczęcia zaawansowanego kursu nurkowania Advanced Nitrox Diver w dowolnej organizacji. 

 • Włocławskie Centrum Nurkowe Jacques 

  ul. Wysoka 12, 87-800 Włocławek

  Tel. +48 692 316 131 

  Tel. +48 664 377 300 

  wloclawskiecentrumnurkowe@wp.pl

Script logo
Napisz do nas