SCUBA REVIEW - powtórka z nurkowania

Program Scuba Review spełnia wiele funkcji, ale jego głównym zadaniem jest pomoc certyfikowanym nurkom w odświeżeniu ich wiedzy oraz umiejętności, szczególnie po dłuższym okresie przerwy w aktywności nurkowej. Program Scuba Review może być również wykorzystywany do oceny nurków PADI Scuba Diver oraz nurków z przeniesienia, którzy chcą kontynuować szkolenie na stopień Open Water Diver. Może również być pomocny w przypadku doświadczonych, niecertyfikowanych nurków, zainteresowanych certyfikacją. Wszechstronność oraz elastyczność programu czyni go dla członków PADI doskonałym narzędziem do przyswajania i powtórek.

Wymagania wstępne:
Aby uczestniczyć w programie Scuba Review, kandydat musi posiadać certyfikat nurkowy lub być uczestnikiem nurkowego programu szkoleniowego (włączywszy w to uczestnictwo w programie Doświadczony Nurek). Nurkowie niecertyfikowani muszą wypełnią i podpisać Oświadczenie Medyczne, Deklarację o Zwolnieniu z Odpowiedzialności Prawnej i Przejęciu Ryzyka oraz Oświadczenie o Zrozumieniu Standardów i Procedur Bezpiecznego Nurkowania przed wejściem do wody (w przypadku niepełnoletnich uczestników wymagany również podpis rodzica lub opiekuna). Nurkowie certyfikowani muszą wypełnić i podpisać Deklarację o Zwolnieniu z Odpowiedzialności Prawnej i Przejęciu Ryzyka Podczas Programów dla Certyfikowanych Nurków Biorących Udział w Programach Nurkowych oraz Oświadczenie Medyczne.

Cena:
Program prowadzony w grupach zorganizowanych: 100zł / soba
Program prowadzony indywidualnie: 200 zł /osoba

  • Włocławskie Centrum Nurkowe Jacques 

    ul. Wysoka 12, 87-800 Włocławek

    Tel. +48 692 316 131 

    Tel. +48 664 377 300 

    wloclawskiecentrumnurkowe@wp.pl

Script logo
Napisz do nas